KABAYAN sa Roxas City

Team KABAYAN sa Kapiz Mansion, Roxas City

Team KABAYAN sa Kapiz Mansion, Roxas City

Mayad-ayad nga hapon, Roxas City! Salamat kaayad sa inyong pagtanggap sa Team KABAYAN na kinatawan ni Aileen Garcia.

Pakiboto po KABAYAN Party List, #30 sa balota

#KABAYANPartyList #30KABAYANPartyList #HarryRoque

4

3

Team KABAYAN sa Aklan

Team KABAYAN sa Aklan

 

Comments are closed.